• Join us on Facebook
  • facebook

India Art Fair 2014

INDIA ART FAIR 2014
Booth No. F-12

30 January - 2 February , 2014

Venue - NSIC Exhibition Grounds,
Okhla, New Delhi

Alok Uniyal
Atul Sinha
Avijit Dutta
Badri Narayan
Devdatta Padekar
Dipak Banerjee
Ganga Singh
Janghar Singh Shyam
Jayasri Burman
KS Kulkarni
Laxma Goud
Maite Delteil
Mohan Singh
Murlidhar Rai
Naina Kanodia
Neelkant Choudhary
Neeraj Goswami
Niti Jain
Paresh Maity
Partha Shaw
Sakti Burman
Sangeeta Gupta
Simona Bocchi
Samindranath Majumdar
Satish Gurjal
Uma Shankarshat
Vinita KarimGALLERIE GANESHA
E-557, Greater Kailash - II
New Delhi - 110048
Phone : 011-29217306, 011-29226043
Email: galleryganesha@gmail.com


PREVIEW